Ennak­ko­mark­ki­noin­nis­sa

Asun­to Oy Hel­sin­gin MARINE

Eko­lo­gis­ta asu­mis­ta meren tun­tu­mas­sa

TUTUSTU KOHTEESEEN 3D-TYÖKALUN AVULLA

Voit käy­dä ICON Mari­nes­sa jo ennen sen val­mis­tu­mis­ta vir­tu­aa­li­ses­ti. Kat­so video kuin­ka sovel­lus toi­mii ja läh­de tutus­tu­maan upe­aan koh­tee­seem­me ja tule­vaan asun­too­si vaik­ka kot­si­soh­val­ta käsin tääl­tä

ICON KIINTEISTÖRAHASTOT OY

Puhe­lin­nu­me­ro:
010 321 2424
Käyn­tio­soi­te:
Lii­san­ka­tu 8 A (1. krs), 00120 HELSINKI
Kaup­pa­puis­tik­ko 16 A (3. krs), 65100 VAASA
Pos­tio­soi­te:
PL 11, 65101 VAASA